Электрмен жабдықтау сенімділігінің көрсеткіштері

Электрмен жабдықтау сенімділігінің көрсеткіштері

Электрмен жабдықтаудың сенімділігікөрсеткіштерінің нормативтік мәндерін айқындауқағидаларының 8 — тармағына сәйкес энергия беруші ұйым жыл сайын, есепті жылдан кейінгі 20 қаңтардан кешіктірмей, «Қазақстан РеспубликасыЭнергетика министрлігі Атомдық жәнеэнергетикалық қадағалау мен бақылау комитетініңАлматы облысы бойынша аумақтық департаменті» ММ-ге (бұдан әрі-Департамент) осы Қағидаларға2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрменжабдықтаудың сенімділік көрсеткіштері туралыақпаратты және қағаз жеткізгіштегі ажыратужурналын жібереді.

Осы Қағидаларға сәйкес энергия берушіұйымның электр желілерінен тыс технологиялықбұзушылықтар себебінен тұтынушылардыэлектрмен жабдықтауды ажырату болған кездеажырату журналына технологиялықбұзушылықтарды тексеру актілерінің жәнетараптардың теңгерімдік тиесілік шекараларынжәне пайдалану жауапкершілігін бөлу актілерініңкөшірмелері қоса беріледі.

Бұдан басқа, Департамент ҚазақстанРеспубликасы Кодексінің «Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» 300-1-бабына сәйкес энергия беруші ұйымдардың Электрмен жабдықтаудыңсенімділік көрсеткіштерінің бекітілген Нормативтікмәндерінен асып кеткені үшін әкімшілікжауапкершілік көзделгенін хабарлайды.

Департамент Басшысы                                                                   Е. Ә.Нармұратов